Wat doet een incassobureau?

Wanneer je een rekening niet op tijd betaalt, wordt door een schuldeiser een aanmaning verstuurd. Dit is een betalingsherinnering in briefvorm, waarbij je verzocht wordt om de openstaande factuur alsnog te betalen. Als je hier niet op tijd op reageert, kan een incassobureau door de schuldeiser worden ingeschakeld. Dit is een bedrijf dat schulden voor schuldeisers int. Wat doet een incassobureau precies in dit proces, hoe verschilt zo'n bedrijf van een deurwaarder, welke kosten zitten eraan vast en wat kun jij doen wanneer je een aanmaning krijgt?

Wat doet een incassobureau precies?

Het begint bij de schuldeiser

Wanneer je met een betalingsachterstand te maken hebt, kom je eerst in contact met de schuldeiser. Deze wil de schuld bij jou alsnog innen. Dit gebeurt allereerst door een betalingsherinnering te sturen, ook wel een aanmaning genoemd. Op basis hiervan kan een betalingsregeling afgesproken worden, zodat de schulden alsnog afbetaald kunnen worden. Hierbij zijn de schulden nog niet zo groot en ook heb je dan nog niet te maken met extra kosten van een incassobedrijf.

Wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld

Wanneer de schulden zich opbouwen en steeds niet betaald worden, ook niet aan de hand van een aanmaning, kan een incassobureau ingeschakeld worden. Dit is een bedrijf dat de schulden int in opdracht van een schuldeiser. Zodra dit bedrijf is ingeschakeld, loopt het contact ook niet meer via de schuldeiser, maar via het incassobureau. Voor de werkzaamheden die een incassobureau verricht, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten komen bovenop de schulden die er al zijn.

Incassomedewerkers komen niet aan je deur, maar sturen per mail herinneringen van de betaling. Ook kunnen ze een conceptdagvaarding sturen, waardoor het lijkt alsof er al een gerechtsdeurwaarder bij betrokken is. Echter, dit is niet hetzelfde als een echte dagvaarding, wat een officiƫle, schriftelijke oproep is om voor de rechter te verschijnen. Gerechtsdeurwaarders hebben wel het recht om dit te doen, terwijl incassobureaus geen wettelijke status hebben.

Wat is het verschil met een deurwaarder?

Als ook met het incassobureau nog geen regeling is getroffen, kan er een deurwaarder aan te pas komen. Dit is een persoon die eveneens schulden int voor een schuldeiser, maar hij of zij kan verder gaan dan een incassobureau. Ze kunnen bijvoorbeeld beslag leggen op inboedel, een bankrekening of loon en een woning ontruimen. Wanneer je niet reageert op brieven van het incassobureau kan een deurwaarder je dwingen om alsnog te betalen. Zodoende komt een deurwaarder in beeld wanneer gerechtelijke middelen nodig zijn om een betaling te voltooien.

De functie van een gerechtsdeurwaarder

Wanneer het over een deurwaarder gaat, gaat het vaak over een gerechtsdeurwaarder. Deze deurwaarders gaan over boetes en schulden, zoals niet-betaalde huur en openstaande rekeningen. Daarnaast is er ook een belastingdeurwaarder, wanneer je je belastingen niet betaalt, en een gemeentedeurwaarder, welke langskomt bij openstaande parkeergelden en andere schulden bij de gemeente.

Gerechtsdeurwaarders komen niet alleen als er beslag gelegd moet worden op een huis, maar zijn al het gehele proces in beeld. Gelijk wanneer een rekening niet betaald is, wordt door een gerechtsdeurwaarder een aanmaning verstuurd. Ook kunnen ze bellen, mailen en sms'en. Wanneer hier niet op gereageerd wordt, kan de deurwaarder langskomen met een dagvaarding. Hoe snel je dan naar de rechtbank moet komen, hangt af van het type schuld. Na de rechtszaak komt de gerechtsdeurwaarder langs om je van de uitkomst op de hoogte te brengen. Soms betekent dat dat er beslag op spullen of inkomen gelegd moet worden.

Wat zijn de kosten van een incassobureau?

Wanneer een incassobureau ingeschakeld moet worden, krijg je extra kosten bovenop je schuld. Er is een maximumtarief voor incassokosten dat in rekening gebracht mag worden:

  • Over de eerste 2.500 euro mag 15 procent aan incassokosten gerekend.
  • Over de volgende 2.500 euro is dat 10 procent.
  • Over de volgende 5.000 euro is dat 5 procent.
  • Over de volgende 190.000 euro is dat 1 procent.

Voordat zulke kosten in rekening gebracht mogen worden, moet de schuldeiser een aanmaning hebben gestuurd met een betalingstermijn van ten minste 14 dagen. Hierin moet staat wat de gevolgen zijn van het niet op tijd betalen van de openstaande rekening, hoeveel in zo'n geval betaald moet worden en hoe hoog de BTW is over de incassokosten. Wanneer deze termijn is verlopen en je nog niet hebt betaald, hoeft de schuldeiser niet opnieuw een brief op te sturen.

Incassokosten kunnen overigens anders genoemd worden, zoals aanmaan-, administratie-, bureau- of storneringskosten. Kosten voor een deurwaarder staan los van de schulden en de incassokosten. De kosten hiervoor liggen ambtelijk vast.

Wat kun je doen wanneer je een brief van een incassobureau ontvangt?

Uiteraard is het verstandig om schulden zo snel mogelijk af te betalen. Wanneer je een brief ontvangt van een incassobureau betekent het dat je pogingen tot contact van de schuldeiser al hebt afgeslagen. Hierdoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, mocht de hulp van een incassobureau vereist zijn. Reageer dus zo snel mogelijk op een brief van een deurwaarder of incassobureau om verdere kosten te vermijden.

Ook als je het niet eens bent met de rekening moet je dit zo snel mogelijk laten weten. In dat geval kan er namelijk een passende afbetalingsregeling afgesproken worden en ook kunnen misverstanden uit de wereld geholpen worden. Bijvoorbeeld dat de rekening al betaald is of dat je nooit van de diensten van de schuldeiser gebruik gemaakt hebt. In elk geval is het verstandig om contact te leggen met het incassobureau om een betalingsvoorstel te doen.