Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
55 reviews

Wat is uw recht bij incasso?

Als je degene bent die het incassobureau wilt huren moet u zorgen voor een goede onderbouwing van de vordering. Ook moet de schuldenaar op de hoogte worden gesteld van het feit dat er een incassobureau wordt ingeschakeld en dat dit kosten met zich meebrengt.

Als er een incassobureau op u wordt afgestuurd moet u incassokosten van ongeveer 15% over de hoofdsom betalen. Het kan zijn dat incassokosten hoger zijn dan de hoofdsom. Hiermee staat het incassobureau in zijn recht.

Als u vermoedt dat er te hoge incassokosten worden berekent kunt u in bezwaar gaan bij het incassobureau. Aan te raden is om het in ieder geval aan te kaarten!