Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
55 reviews

Deze ondernemers kozen voor

incassobureaugezocht.nl

Enkele referenties:

Hoe werkt het?

In 3 stappen

1

Vul uw gegevens in

Vul uw bedrijfs-en profielgegevens volledig in op deze site.

2

Ontvang uw unieke aanbod

U ontvangt 4 offertes op basis van uw bedrijfsprofiel en uw situatie.

3

Kies uw beste partner

Kies de partner die het beste aansluit op uw wensen én behoeften.

Heeft u vragen?

Deze hebben we alvast beantwoord

Letterlijk betekent incasso ‘het innen van een openstaande vordering’ of ‘het innen van geld’. Incasso heeft in Nederland verschillende vormen. Zo bestaan er automatische of eenmalige incasso’s. Deze zijn vaak bedoeld om een betaling te doen. Een incasso door een incassobureau heeft echter een andere lading: deze worden pas gedaan wanneer iemand in de schulden zit.

Een incasso is vaak handig voor zowel inners als betalers. Bij een incasso geeft de rekeninghouder namelijk toestemming voor een betaling. Vervolgens worden er één of meerdere betalingen van uw rekening geschreven. Hierdoor worden te late betalingen voorkomen. Voor de betalers kosten incasso’s weinig moeite en voor inners is het een manier om vrijwel zeker te zijn van een betaling.

Een van de meest bekende doorlopende machtigingen is die van je mobiele abonnement. Vaak schrijven telefoonbedrijven automatisch een maandelijks bedrag van je rekening. Dit is een automatisch incasso. Bij een eenmalige incasso's gaat het om een eenmalige betaling en is dus niet doorlopend.

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Deze incasso’s via SEPA worden vooral gebruikt door banken binnen Europa. SEPA maakt het mogelijk om binnen Europa op dezelfde manier te kunnen betalen.

Elke ondernemer krijgt er helaas weleens mee te maken: niet betalende klanten. Soms willen klanten niet betalen, soms kunnen ze het simpelweg niet. Wat de reden ook is, voor een ondernemer is het erg vervelend. In zo’n situatie is vaak de eerste stap op een aanmaning te sturen. Wanneer meerdere aanmaning geen oplossing blijken te zijn is het tijd om een incassobureau in te schakelen. Zij nemen dan het innen van de vordering van u over. Vaak leidt dit tot snel resultaat.

Incassokosten worden berekend uit de kosten die nodig zijn om een vordering te incasseren. Dit zijn dus zowel de buitengerechtelijke- als de gerechtelijke kosten. Bij gerechtelijke kosten moet u vooral denken aan bijvoorbeeld griffiegelden en rolgelden.

Over het algemeen is een incassoprocedure op te delen in 4 fasen: de pre-incassofase, de incassofase, de gerechtelijke fase en de executiefase. Hieronder zullen we de vier fasen verder uitleggen.

De pre-incassofase
Hierin wordt de klant op de hoogte gesteld van de betalingsachterstand en wordt vriendelijk verzocht tot betaling over te gaan. Dit gebeurt met behulp van een WIK-brief.

De incassofase
Hierin wordt de vordering op minnelijke wijze geïncasseerd. In deze fase gaan ze ook samen met u kijken naar hoe uw kansen liggen. In geval van lage kansen kunnen de juristen inhoudelijke verweren voeren.

De gerechtelijke fase
In deze fase komt u alleen terecht wanneer de debiteur nog niet tot betaling is overgegaan. De vordering wordt dan aan de rechtbank voorgelegd. De executiefase Deze laatste fase bestaat uit het uitvoeren van het gegeven vonnis. Vaak bestaat dit vonnis uit beslaglegging op bijvoorbeeld het inkomen, roerende zaken, panden en tegoeden.

Een incassobureau in de omgeving EnschedeIs een incassobureau altijd kosteloos?

Een incassobureau is helaas niet altijd kosteloos. Bij een succesvolle incasso zijn de incassokosten voor de debiteur, hij is immers degene die niet aan de betaling voldoet. Lukt het een incassobureau niet om het geldbedrag te innen, dan zijn de kosten voor uw rekening. Echter hoeft dit niet altijd zo te zijn. U kan namelijk ook een no cure no pay incassobureau inschakelen in de omgeving van Enschede. Via een no cure no pay bent u verzekerd wanneer een incasso mislukt. Zo hoeft u helemaal niks te betalen. Indien u aangeeft van zo'n soort incassobureau gebruik te willen maken dan wordt u door middel van het online formulier op Incassobureaugezocht.nl gekoppeld aan incassobureaus die deze dienst aanbieden.

Een incassobureau helpt u uw geld te innen

Als ondernemer wilt u natuurlijk zorgeloos ondernemen en met uw werk bezig zijn. Dit kan aangetast worden door wanbetalers die u hinderen in uw werkzaamheden, omdat u veel tijd kwijt bent met het vorderen van uw geld. Een incassobureau neemt deze zorgen graag op zich. Het incassobureau neemt contact op met de wanbetaler, zodat u zich weer kan richten op uw werkzaamheden. Een incassobureau is vaak effectief, aangezien een brief van een incassobureau vaak wat meer losmaakt bij de debiteur.

Dankzij de ervaring en kennis die incassobureaus met zich meedragen komt het vaak tot een succesvolle incasso. Zo kan u ook in de toekomst altijd weer gebruik maken van een incassobureau om zo snel uw zorgen uit handen te laten nemen met een succesvol eindresultaat als gevolg.

Kies het beste incassobureau uit Enschede en omstreken

Elke ondernemer kan een incassobureau inschakelen. Echter zijn er wel wat adviezen vóór u een incassobureau kan inschakelen. Het is belangrijk voor een succesvol incassotraject dat u zelf de debiteur al enige keren erop heeft gewezen dat er nog een factuur openstaat. Indien er dan niet gereageerd wordt, kan u overgaan op een incassobureau. U dient dan wel over bewijzen te beschikken in de vorm van een contract, brief of mail waarin staat dat de debiteur een betalingsverplichting is aangegaan. Zonder dit bewijs kan een incassobureau weinig voor u betekenen.

Wacht niet te lang, als u last heeft van een wanbetaler, en kijk op de website Incassobureaugezocht.nl om het juiste incassobureau in de regio Enschede te vinden.

Wij zijn bereikbaar van

9:00 - 17:00

Aangesloten incassobureaus: