Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
55 reviews

Deze ondernemers kozen voor

incassobureaugezocht.nl

Enkele referenties:

Hoe werkt het?

In 3 stappen

1

Vul uw gegevens in

Vul uw bedrijfs-en profielgegevens volledig in op deze site.

2

Ontvang uw unieke aanbod

U ontvangt 4 offertes op basis van uw bedrijfsprofiel en uw situatie.

3

Kies uw beste partner

Kies de partner die het beste aansluit op uw wensen én behoeften.

Heeft u vragen?

Deze hebben we alvast beantwoord

Letterlijk betekent incasso ‘het innen van een openstaande vordering’ of ‘het innen van geld’. Incasso heeft in Nederland verschillende vormen. Zo bestaan er automatische of eenmalige incasso’s. Deze zijn vaak bedoeld om een betaling te doen. Een incasso door een incassobureau heeft echter een andere lading: deze worden pas gedaan wanneer iemand in de schulden zit.

Een incasso is vaak handig voor zowel inners als betalers. Bij een incasso geeft de rekeninghouder namelijk toestemming voor een betaling. Vervolgens worden er één of meerdere betalingen van uw rekening geschreven. Hierdoor worden te late betalingen voorkomen. Voor de betalers kosten incasso’s weinig moeite en voor inners is het een manier om vrijwel zeker te zijn van een betaling.

Een van de meest bekende doorlopende machtigingen is die van je mobiele abonnement. Vaak schrijven telefoonbedrijven automatisch een maandelijks bedrag van je rekening. Dit is een automatisch incasso. Bij een eenmalige incasso's gaat het om een eenmalige betaling en is dus niet doorlopend.

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Deze incasso’s via SEPA worden vooral gebruikt door banken binnen Europa. SEPA maakt het mogelijk om binnen Europa op dezelfde manier te kunnen betalen.

Elke ondernemer krijgt er helaas weleens mee te maken: niet betalende klanten. Soms willen klanten niet betalen, soms kunnen ze het simpelweg niet. Wat de reden ook is, voor een ondernemer is het erg vervelend. In zo’n situatie is vaak de eerste stap op een aanmaning te sturen. Wanneer meerdere aanmaning geen oplossing blijken te zijn is het tijd om een incassobureau in te schakelen. Zij nemen dan het innen van de vordering van u over. Vaak leidt dit tot snel resultaat.

Incassokosten worden berekend uit de kosten die nodig zijn om een vordering te incasseren. Dit zijn dus zowel de buitengerechtelijke- als de gerechtelijke kosten. Bij gerechtelijke kosten moet u vooral denken aan bijvoorbeeld griffiegelden en rolgelden.

Over het algemeen is een incassoprocedure op te delen in 4 fasen: de pre-incassofase, de incassofase, de gerechtelijke fase en de executiefase. Hieronder zullen we de vier fasen verder uitleggen.

De pre-incassofase
Hierin wordt de klant op de hoogte gesteld van de betalingsachterstand en wordt vriendelijk verzocht tot betaling over te gaan. Dit gebeurt met behulp van een WIK-brief.

De incassofase
Hierin wordt de vordering op minnelijke wijze geïncasseerd. In deze fase gaan ze ook samen met u kijken naar hoe uw kansen liggen. In geval van lage kansen kunnen de juristen inhoudelijke verweren voeren.

De gerechtelijke fase
In deze fase komt u alleen terecht wanneer de debiteur nog niet tot betaling is overgegaan. De vordering wordt dan aan de rechtbank voorgelegd. De executiefase Deze laatste fase bestaat uit het uitvoeren van het gegeven vonnis. Vaak bestaat dit vonnis uit beslaglegging op bijvoorbeeld het inkomen, roerende zaken, panden en tegoeden.

Een incassobureau in de omgeving AmersfoortGeef het incassotraject uit handen

U heeft fanatiek aan een opdracht gewerkt, maar ontvangt het geld waar u recht op heeft niet. Heeft u zelf meerdere keren geprobeerd de klant te vragen om het openstaand bedrag te betalen, maar heeft dit niks opgeleverd? Dan is het tijd om een incassobureau in te schakelen.

Zoekt u een incassobureau in de omgeving Amersfoort? Dan kan u op deze pagina het formulier invullen en ontvangt u 4 offertes die passen bij uw aanvraag.

De daadkracht van een incassobureau

Een incassobureau neemt uw zorgen weg en neemt het klantcontact over. Het verricht in feite dezelfde handelingen die u ervoor zelf heeft verricht. Persoonlijk, per mail of telefonisch herinneren. Maar, waarom zou een incassobureau dan wel succesvol incasseren?

Een incassobureau weet wat wettelijk wel en niet is toegestaan. Bovendien is er meer ervaring in de manier waarop. Daarbij heeft een incassobureau grote daadkracht omdat de bijkomende kosten voor rekening van de debiteur zijn. De debiteur treft vaak een regeling om de factuur meteen te betalen voordat hoge kosten volgen.

Is een incassobureau inschakelen als ondernemer een goed plan?

Juist ondernemers hebben profijt bij de hulp van een incassobureau. Stel: u voert een opdracht uit in de omgeving Amersfoort. Alles verloopt volgens plan totdat er betaald moet worden. U heeft uw werk geleverd, maar de afgesproken betalingstermijn wordt niet nagekomen. In dit geval is een incassobureau in Amersfoort een uitkomst.

Een incassobureau zorgt er vaak voor dat eventuele gerechtelijke stappen worden voorkomen. Een gerechtelijk proces is voor beide partijen ongunstig. Het kost tijd, geld en komt de klantrelatie niet ten goede. Een incassobureau kan al in de minnelijke fase (fase voor gerechtelijke stappen) de debiteur over laten gaan tot betaling.

Bent u een ondernemer in omgeving Amersfoort en wilt u graag een incassobureau inschakelen? Dan kan u via Incassobureaugezocht.nl geheel gratis en vrijblijvend een formulier invullen. Na het invullen van het formulier verwerken wij uw aanvraag en brengen we u in contact met 4 aanbieders passend bij uw situatie.

Wij zijn bereikbaar van

9:00 - 17:00

Aangesloten incassobureaus: